महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
भूमि अभिलेख विभाग
वापरकर्त्याचे आयडी :  
पासवर्ड :  
   

आझादी चा अमृत महोत्सव

Check Mojni Application Status( चेक मोजणी स्टेटस )
जिल्हा :  
तालुका :  
गाव :  
मोबाइल नंबर :  
मो.र. नंबर :
OR / अथवा
अर्ज क्रमांक :
वर्ष :  
 

   
Notice

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

Total users (वापरकर्त्यांची संख्या):

1101

Mojni application Received this year / या 2024 मध्ये प्राप्त झालेले मोजणी अर्ज
22560
Mojni application Completed this year / या 2024 मध्ये निर्गमित झालेले मोजणी अर्ज
20272
Mojni application Received in July / चालू माहतील प्राप्त झालेले मोजणी अर्ज
4702
Mojni application Completed in July / चालू माहतील निर्गमित झालेले मोजणी अर्ज
1779
Jul
23