मुखपृष्ठ
१. लॉगइन
ऑपरेटर - ०१
- अर्ज भरणे.
- अर्जाची प्रिंन्ट काढणे.
- चलनाची प्रिंन्ट काढणे.
ऑपरेटर - ०२
- अर्ज स्विकारणे.
- मोजणी नोटीस काढणे.
- अर्जाची पोहोच व आदेशपत्र काढणे.
- अर्ज शोधा व स्थिती अद्दयावत करा.
- दौरा कार्यक्रम.
ऑफीस हेड
- कार्यालयाची नोंदणी.
- मोजणी रजिस्टर अद्दावत करणे.
- वापरकर्ता निर्माण करणे.
- मोजणी कर्मचारी निर्माण करणे
त्यांना गावाची अलोटमेंट करणे.
- सि.टी.एस नं नोंदणी.
- नियोजनात बदल.
२. व्यवस्थापन माहिती प्रणाली
लॉगइन
१.तालुकास्तरीय २.जिल्हास्तरीय ३.विभागस्तरीय ४.राज्यस्तरीय
- तालुकास्तरीय एकत्रित
संख्यात्मक अहवाल
- तालुकास्तरीय सविस्तर
अहवाल

- जिल्हास्तरीय कार्यालयनिहाय
संख्यात्मक अहवाल
- जिल्हास्तरीय एकत्रित
संख्यात्मक अहवाल
- तालुकास्तरीय अहवाल
- विभागस्तरीय जिल्हानिहाय
संख्यात्मक अहवाल
-विभागस्तरीय एकत्रित
संख्यात्मक अहवाल
-जिल्हास्तरीय अहवाल
-तालुकास्तरीय अहवाल
-राज्यस्तरीय विभागनिहाय संख्यात्मक अहवाल
-राज्यस्तरीय एकत्रित
संख्यात्मक अहवाल
-विभागस्तरीय अहवाल
-जिल्हास्तरीय अहवाल
-तालुकास्तरीय अहवाल


३. नागरिकांसाठी
४. डाटा सेंटर माहिती कक्ष