महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
भूमि अभिलेख विभाग
वापरकर्त्याचे नाव :  
पासवर्ड :  
   

Check Mojni Application Status( चेक मोजणी स्टेटस )
जिल्हा :  
तालुका :  
गाव :  
मो.र. नंबर :  
मोबाइल नंबर :  
 

     
Notice

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

Total users (वापरकर्त्यांची संख्या):

846

Mojni application Received this year / या 2021 मध्ये प्राप्त झालेले मोजणी अर्ज
17637
Mojni application Completed this year / या 2021 मध्ये निर्गमित झालेले मोजणी अर्ज
14149
Mojni application Received in March / चालू माहतील प्राप्त झालेले मोजणी अर्ज
4703
Mojni application Completed in March / चालू माहतील निर्गमित झालेले मोजणी अर्ज
836
Mar
8