भूमि अभिलेख विभाग


NOTE - Esds cloud वर emojni server साठी तांत्रिक दुरुस्तीचे काम चालू असल्यामुळे. आज रोजी emojni चे कामकाज काही वेळे पर्यंत व esds चे काम संपेपर्यत बंद राहत आहे. कृपया नोंद घ्यावी.. वरील काम संपताच आम्ही आपणास माहिती देवू व कामकाज चालू करू.. गैरसोयी बद्दल क्षमस्व.
आपण बाहेर पडला आहात.

पुन्हा लॉगीन करण्यासाठी येथे क्लिक करा